همچون جوی
.: دریافت فایل پادکست :.


هر چه گویی، ای دم هستی، از آن
پردهٔ دیگر بر او بستی، بدان!
 Share/Bookmark

همچنین!
.: دریافت فایل پادکست :.

گر ز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد
بوسه بده به پیش او جان مرا که "همچنین!"


---
+ پادکست «اعجاز»
  

 

Share/Bookmark

علم‌های اهل دل
.: دریافت فایل پادکست :.

+ برگرفته از فایل a از جلسه ۱۱۹ شرح مثنوی معنوی مولانا

علمهای اهل دل حمالشان
علمهای اهل تن احمالشان

علم چون بر دل زند یاری شود
علم چون بر تن زند باری شود

  
 

Share/Bookmark