اعجاز
.: دریافت فایل پادکست :.
 
با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل
کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست
حافظ

گر ز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد
بوسه بده به پیش او جان مرا که "همچنین!"
مولانا
Share/Bookmark