عشق و ناموس
.: دریافت فایل پادکست :.
  
  
  عشق و ناموس ای برادر راست نیست
  بر رد ناموس ای عاشق مایست

ناموس: آبرو، اعتبار، نیک‌نامی

+ یادداشت و پادکست «دل و گل»
 


Share/Bookmark