اسکرین‌سیور
.: دریافت فایل پادکست :.

طول این پادکست ٢۵ دقیقه است و در آن، به بخشی از نامه‌هایی که دوستان فرستاده‌اند پرداخته شده است.
  
 یادداشت "خداحافظی"
 


Share/Bookmark

اعجاز
.: دریافت فایل پادکست :.
 
با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل
کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست
حافظ

گر ز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد
بوسه بده به پیش او جان مرا که "همچنین!"
مولانا
Share/Bookmark

عشق و رقابت.: دریافت فایل پادکست :.
  
 
فایل صوتی برگرفته از فایل d (دقیقه چهارم) جلسه پنجم شرح مثنوی است.

Share/Bookmark

لاشیء


برای بزرگ‌تر دیدن تصویر، روی آن کلیک کنید.


.: دریافت فایل پادکست :.
 
 
فایل صوتی برگرفته از فایل سوم(دقیقه یازدهم) جلسه 148 شرح مثنوی است.
 
یادداشتی مرتبط با این پاکست:  فاجعه!

Share/Bookmark

کان قند.: دریافت فایل پادکست :.

برگرفته از فایل a (دقایق آخر) جلسه صد و پنجاهم شرح مثنوی
 
کان قندم، نیستان شکرم
هم ز من می‌روید و من می‌خورم
(کان = معدن)
  
  
یادداشت "انفرادی"

Share/Bookmark