همچون جوی
.: دریافت فایل پادکست :.


هر چه گویی، ای دم هستی، از آن
پردهٔ دیگر بر او بستی، بدان!
 Share/Bookmark