علم‌های اهل دل
.: دریافت فایل پادکست :.

+ برگرفته از فایل a از جلسه ۱۱۹ شرح مثنوی معنوی مولانا

علمهای اهل دل حمالشان
علمهای اهل تن احمالشان

علم چون بر دل زند یاری شود
علم چون بر تن زند باری شود

  
 

Share/Bookmark