درد
.: دریافت فایل پادکست :.
 
برگرفته از فایل a (دقیقه 14) جلسه صد و چهلم شرح مثنوی

صفحه قدیم این پادکست

در درون خود بیافزا درد را
تا ببینی سرخ و سبز و زرد را

Share/Bookmark

خداناشناساین پادکست حذف گردید.

Share/Bookmark