سرگین‌کشی
.: دریافت فایل پادکست :.
  
+ برگرفته از دقیقه ۱۶ فایل d از جلسه ۲۵ شرح مثنوی معنوی مولانا

+ تشکر از جناب تبکم برای تهیه پادکست.


از گلاب آید جعل را بی‌هشی

 

Share/Bookmark

شدیداً اینجا
.: دریافت فایل پادکست :.
 
 
ابیاتی از «گلشن راز» شیخ محمود شبستری و نیز مثنوی معنوی مولانا

توضیحی دربارهٔ این ابیات را در این یادداشت می‌توانید بخوانید.


 

Share/Bookmark

ورودی
.: دریافت فایل پادکست :.

+ برگرفته از دقیقه ۵ فایل d از جلسه ۱۱۷ شرح مثنوی معنوی مولانا

نخست موعظهٔ پیر صحبت این حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید   (حافظ خان)

 

Share/Bookmark