آرشیو صد پادکست دوم   خوب، پادکستی باز پیداش شد. خونه‌دار و بچه‌دار هاردت رو بردار و بیار! این هم آرشیو صد پادکست دوم دکان پانویس:


   در آرشیو فوق، هر فایل پادکست همراه با تصویرش آمده. نکته‌ای هم برای دوستانی که تازه با این سایت و پادکست‌ها آشنا شده‌اند عرض کنم و آن اینکه شاید این دوستان ندانند که این صحبتها و نوشته‌ها در پی مجموعه جلسات آنلاین شرح مثنوی معنوی مولاناست که اصل مطالب خودشناسی بصورت مفصل و با جزئیات در آنها آمده. این پادکست‌ها در حقیقت صرفاً جهت تذکار و یادآوری جزئی محتوای آن جلسات است. بنابراین توصیهٔ همیشگی، گوش دادن به اصل مطالب در جلسات است(صفحهٔ آرشیو جلسات شرح مثنوی). وگرنه ممکن است بکلی از باغ خودشناسی و مطالبی که در اینجا گفته یا گذاشته می‌شود، خارج بیافتید. از ما گفتن! (حالا ایمیل بده و سئوال بپرس، بعد بگو چرا سئوالم رو جواب نمی‌دهی یا اینقدر دیر جواب می‌دهی. آیا مباحث جلسات مثنوی را گوش داده‌ای؟! فقط هم گوش نه، دقت کرده‌ای؟!)


---
+ آرشیو صد پادکست اول


Share/Bookmark