قمار
.: دریافت فایل پادکست :.
 
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

Share/Bookmark

آجیل
.: دریافت فایل پادکست :.
 

گه دهان یار می‌بوسم به مستی گاه چشم
پیش مستان هیچ فرق پسته و بادام نیست!
Share/Bookmark

واکنشیسم.: دریافت فایل پادکست :.
 

کار آن دارد که حق را شد مرید
بهر کار او ز هر کاری برید

دیگران چون کودکان این روز چند
تا به شب ترحال بازی می‌کنند

Share/Bookmark

حاصل.: دریافت فایل پادکست :.
 

ای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نه
بی دست و دل شدستم دستی بر این دلم نه

کارم ز پیچ زلفت شوریده گشت و مشکل
شوریده زلف خود را بر کار مشکلم نه

هر حاصلی که دارم بی‌حاصلی‌ست بی تو
سیلاب عشق خود را بر کار و حاصلم نه

Share/Bookmark

غزال.: دریافت فایل پادکست :.
 

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود
عجب فتادن مرد است در کمند غزال

...

بیچاره آهویی که صید پنجهٔ شیری است
بیچاره‌تر شیری که صید چشم آهویی!

Share/Bookmark

دایورت
.: دریافت فایل پادکست :.
 

و نه تنها در مورد جامعه، که در مورد افکاری که در سرم می‌گذرد و القای عقب‌ماندگی و بدبختی می‌کند نیز باید رویکرد دایورتگرایانه داشته باشم.

(در ضمن، این لم فقط مختص آقایان نیست!)
Share/Bookmark

مذهب


Share/Bookmark