فهرست




.: دریافت فایل پادکست :.
   

جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم
زانکه در حرص و هوی آغشته‌ایم


+ در مورد "گِل‌خواری"، این داستان از مثنوی خواندنی است.




Share/Bookmark