اسکرین‌سیور
.: دریافت فایل پادکست :.

طول این پادکست ٢۵ دقیقه است و در آن، به بخشی از نامه‌هایی که دوستان فرستاده‌اند پرداخته شده است.
  
 یادداشت "خداحافظی"
 


Share/Bookmark