کان قند.: دریافت فایل پادکست :.

برگرفته از فایل a (دقایق آخر) جلسه صد و پنجاهم شرح مثنوی
 
کان قندم، نیستان شکرم
هم ز من می‌روید و من می‌خورم
(کان = معدن)
  
  
یادداشت "انفرادی"

Share/Bookmark