برخوردن
.: دریافت فایل پادکست :.
 

   بسیاری از موضوعاتی که در رابطهٔ ما با هم پیش می‌آید و ما از آن ناراحت می‌شویم و بهمان برمی‌خورد، دقیقاْ بهمین پیش‌پاافتاده‌گی است! اینکه آن خانم - چه به دروغ و چه راست - گفته «من فقط همین یک پانصد تومنی را دارم»، چرا باید باعث برخوردن به من باشد؟!

   خیلی چیزها هستند که ما مهم‌شان می‌دانیم. در حالیکه واقعاً اینقدر مهم نیستند که برایشان حرص و جوش می‌خوریم.

   و از این دقیقتر، اینکه اصلاً «برخوردن» چرا باید باشد!؟

   تا وقتی «هستیم»، «برخوردن» هم هست.


---
+ یادداشت «دفاع از حق»
 


Share/Bookmark