شر فیلسوفی
.: دریافت فایل پادکست :.
  
بیشتر اصحاب جنت ابلهند
تا ز شر فیلسوفی می‌رهند

این پادکست بعد از گوش دادن به این گفتگو آمد.

 

Share/Bookmark