قمار
.: دریافت فایل پادکست :.
 
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

Share/Bookmark