واکنشیسم.: دریافت فایل پادکست :.
 

کار آن دارد که حق را شد مرید
بهر کار او ز هر کاری برید

دیگران چون کودکان این روز چند
تا به شب ترحال بازی می‌کنند

Share/Bookmark