دائم الحضور
.: دریافت فایل پادکست :.
  
برگرفته از جلسه ۱۴۱ شرح مثنوی
تشکر از جناب تبکم جهت تهیه و میکس موسیقی این پادکست.
 
پنج وقت آمد نماز و رهنمون
عاشقان را «فی صلاة دائمون»

نه به پنج آرام گیرد آن خمار
که در آن سرهاست نی پانصد هزار

نیست «زر غباً» وظیفهٔ عاشقان
سخت مستسقی‌ست جان صادقان

نیست «زر غباً» وظیفهٔ ماهیان
زانک بی‌ دریا ندارند انس جان

 

Share/Bookmark