مخاطب
.: دریافت فایل پادکست :.
 
گفته‌ایم این را ولی بار دگر
شد مکرر بهر تاکید خبر

گر نداری طاقت سوزن زدن
زاین چنین شیر ژیان رو دم مزن

Share/Bookmark