صید
.: دریافت فایل پادکست :.
  
+ برگرفته از دقیقه ۱۳ فایل c از جلسه ۲۷ شرح مثنوی معنوی مولانا

+ تشکر از جناب تبکم برای تهیه پادکست.

آنچه ارزد عشق را صید است و بس
لیک او کی گنجد اندر دام کس؟

تو مگر آیی و صید او شوی
دام بگذاری، به دام او روی!

 

Share/Bookmark