منشاء زیبایی
.: دریافت فایل پادکست :.
   
  برگرفته از دقیقه 19 فایل b جلسه دهم شرح مثنوی معنوی
    

کان قندم نیستان شکرم
هم ز من می‌روید و من می‌خورم

Share/Bookmark