جنس
.: دریافت فایل پادکست :.
   
  برگرفته از دقیقه 23 فایل b جلسه سیزدهم شرح مثنوی معنوی
    

هر که را مردم سجودی می‌کنند
زهر اندر جان او می‌آکنند


Share/Bookmark