هزاران تن.: دریافت فایل پادکست :.
 
من یک جانم که صد هزار است تنم
چه جان و چه تن؟ که هر دو هم خویشتنم

خود را به تکلف دگری ساخته‌ام
تا خوش باشد آن دگری را که منم!
Share/Bookmark