ورودی
.: دریافت فایل پادکست :.

+ برگرفته از دقیقه ۵ فایل d از جلسه ۱۱۷ شرح مثنوی معنوی مولانا

نخست موعظهٔ پیر صحبت این حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید   (حافظ خان)

 

Share/Bookmark